Casa Cubana
Кубанска
(64)
Време за достава: 45 минути
Просечно време за достава: 49 минути
Сабота: 11:00 - 22:00
Мин. нарачка: 250 ден. + достава
Плаќање: во готово/со картица

BREAKFAST (SERVED TILL 14H)

COLD APPETIZERS

HOT APPETIZERS

SOUPS

SALADS

CHICKEN MAIN COURSE

BEEF MAIN COURSE

PORK FILLET MAIN COURSE

CUBAN SPECIALITIES

HOT SANDWICHES (SERVED TILL 14H)

COLD SANDWICHES (SERVED TILL 14H)

SEAFOOD

RISOTTO

PASTA GNOCCHI / SPAGHETTI

CHEESE

DESSERTS

EXTRAS

Затвори
Затвори